НУЦГИТ

Предмет на работата на Национален университетски център „Геопространствени изследвания и технологии“ е да реализира научни и практико приложни изследователски дейности в областта на геопространствените и геоинформационни системи и технологии и тяхното приложение в областта на териториалните изследвания и анализи, териториалното и градското планиране, пространственото моделиране и създаване на цифрови пространствени модели, приложими в картирането и оценката на риска, свързан с климатичните промени, с неблагоприятните хидросфери явления, с геоекологични проблеми, екосистемни услуги и др.

НУЦГИТ извършва дейности, свързани с предоставяне на образователни сертификационни услуги в областта на: Геоинформационните технологии и ГИС (Географски информационни системи), приложение на БЛС (безпилотни летателни системи) при събирането, обработката и анализа на геопространствени данни и информация, териториалните изследвания и анализи, териториалното и градското планиране, пространственото моделиране и създаване на цифрови пространствени модели, приложими в картирането и оценката на риска, свързан с климатичните промени, с неблагоприятните хидросфери явления, с геоекологични проблеми, екосистемни услуги и др.

НУЦГИТ организира конференции, семинари и други научни форуми.