Начало

Катедрата е създадена на 12.02.2002 г. с решение на Академичния съвет на СУ “Свети Климент Охридски”. Нейното създаване е в съответствие със съвременните тенденции в развитието на географската наука и висшето географско образование.

Катедрата разполага с модерна Геоинформационна лаборатория, оборудвана с необходимия хардуер и софтуер за събиране, обработка, анализ и визуализиране на пространствено реферирана информация.

Катедра „Картография и ГИС“ администрира бакалавърската специалност Геопространствени системи и технологии, а екипът ѝ участва в редица национални и международни научни и практико-приложни проекти.