Контакти

Ръководител: доц. д-р Стелиян Димитров
каб. 279-А
stelian@gea.uni-sofia.bg
Ина Илчева
Инспектор Учебна дейност
каб. 268, тел. 02 9308 384 / 277
voislavova@gea.uni-sofia.bg

Доц. д-р Стелиян Димитров – ръководител катедра
Географски информационни системи, Безпилотни летателни системи, устройство на територията
каб. 260-А
stelian@gea.uni-sofia.bg

Доц. д-р Евгения Сарафова
Картография, ГИС, Наблюдение на Земята от космоса
каб. 279-Б, тел. 02 9308 411
evgenia@gea.uni-sofia.bg

Гл. ас. д-р Иван Иванов
Дистанционни изследвания и безпилотни летателни системи
каб. 279-Б, тел. 02 9308 441
iivanov@gea.uni-sofia.bg

Гл. ас. д-р Леонид Тодоров
Географски информационни системи
каб. 279-А, тел. 02 9308 273
leo_todorov@gea.uni-sofia.bg

Гл. ас. д-р инж. Стефан Петров
Геодезия, кадастър
каб. 279-А, тел. 02 9308 273
s.petrov@gea.uni-sofia.bg

Ас. д-р Иво Ихтимански
Географски информационни системи, пространствени анализи и Дистанционни изследвания
каб. 279-Б, тел. 02 9308 273
ihtimanski@gea.uni-sofia.bg

 Ас. урб. Михаил Николов
Устройство на територията
каб. 279-А, тел. 02 9308 273
mihail@gea.uni-sofia.bg

 •  Ас. Мартин Илиев
  ГИС, Геопространствени анализи, Дистанционни изследвания, Тематично картографиране
  каб. 260-А, тел. 02 9308 273
  martin@gea.uni-sofia.bg
 • Ас. Лидия Семерджиева
  Екосистемни услуги и моделиране в софтуерна среда, градска зелена инфраструктура
  каб. 260-А, тел. 02 9308 273
  l.nikolaeva@gea.uni-sofia.bg
 • докт. Стоян Вълчев
  Географски информационни системи
  каб. 279-Б, тел. 02 9308 273
  stojanv@uni-sofia.bg