Контакти

Ръководител: доц. д-р Стелиян Димитров
стая 279-А
stelian@gea.uni-sofia.bg
Секретар: Михаела Петрова
стая 281-А
m.petrova@gea.uni-sofia.bg> 

 • Проф. д-р Антон Попов
  Географски информационни системи и Геоинформатика
  каб. 260-А, тел. 02 9308 261
  popov@gea.uni-sofia.bg
 •  Доц. д-р Стелиян Димитров
  Географски информационни системи, Устройство на територията
  каб. 279-А, тел. 02 9308 273
  stelian@gea.uni-sofia.bg
 •  Гл. ас. д-р Евгения Сарафова
  Картография, ГИС, Наблюдение на Земята от космоса
  каб. 279-Б, тел. 02 9308 411
  evgenia@gea.uni-sofia.bg
 •  Гл. ас. д-р Иван Иванов
  Дистанционни изследвания и безпилотни летателни системи
  каб. 279-Б, тел. 02 9308 441
  iivanov@gea.uni-sofia.bg
 •  Гл. ас. д-р Леонид Тодоров
  Географски информационни системи
  каб. 279-А, тел. 02 9308 273
  leo_todorov@gea.uni-sofia.bg
 •  Ас. урб. Михаил Николов
  Географски информационни системи, Устройство на територията
  каб. 279-А, тел. 02 9308 273
  mihail@gea.uni-sofia.bg
 •  Ас. Мартин Илиев
  ГИС, Геопространствени анализи, Дистанционни изследвания, Тематично картографиране
  каб. 279-А, тел. 02 9308 273
  martin@gea.uni-sofia.bg
 • Изследовател докт. Лидия Семерджиева
  Екосистемни услуги и моделиране в софтуерна среда, градска зелена инфраструктура
  каб. 279-А, тел. 02 9308 273
  l.nikolaeva@gea.uni-sofia.bg
 • Изследовател докт. Петър Николов
  Географски информационни системи
  каб. 279-А, тел. 02 9308 273
  p.nikolov@gea.uni-sofia.bg